Event SourcePilgrimsvandringIdagImorgonHelgenSuggest event
Saturday, May 25 12:00
Pilgrimsvandring. ”Estrid visar vägen”. 14.00 Samling vid Vallentuna kyrka. Vi vandrar till Täby gamla kyrka, längs Vallentunasjön via Gustavs udde och Arkils tingstad. Vi pratar om Estrid, en av de första kristna i trakten, men också om det ansvar vi som kristna har idag för att förvalta det arv vi fått. Vi avslutar med pilgrimsmässa i Täby kyrka kl 18.00. Frågor besvaras av Majken, tfn: 08-511 862 65.