Event SourceOnsdagskväll i Östra stalletIdagImorgonHelgenSuggest event
Wednesday, May 15 15:30
Onsdagskväll i Östra stallet. ”Sijddasim – vägen hem”Den 15 maj kommer Kicki Eldh, utredare vid Riksantikvarieämbetet, att med utgångspunkt i FN:s urfolksdeklaration och ett just avslutat regeringsuppdrag, beskriva ett antal återlämnanden och återbegravningar som skett i svenska delen av Sápmi sedan 2002. Även några kommande återbegravningar tas upp i föreläsningen.