Event SourceMåsen 4.48IdagImorgonHelgenSuggest event
Friday, May 24 17:00
Måsen 4.48. Farzin Fatihs examensproduktion. Tillsammans med skådespelaren Matilda Ragnerstam undersöks teaterns plats för riktiga möten.