Event SourceIntriger, skvaller och förtalIdagImorgonHelgenSuggest event
Thursday, July 11 15:00
Intriger, skvaller och förtal. Stadsvandring bland hemliga sällskap, mordkomplotter, kärleksskandaler och konspirationer i 1700-talets Stockholm.